Avbeställningsskydd, priser & villkor

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd i samband med din bokning. Det kostar:

 • 350 kr per bädd/Vasaloppsbädd
 • 450 kr per rum (1-6 bäddar)
 • 550 kr per lägenhet (12-14 bäddar)

Avbeställningsskyddet innebär:

 • att du kan avboka fram till ankomstdagen.
 • Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.
 • Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
  a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo familj eller medresenär.
  b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
  d) Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
  e) Intyget skall vara oss tillhanda helst inom en vecka från den aktuella avbokningsdagen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan antingen avboka muntligen eller skriftligen till oss. Har du gjort din bokning via en samarbetspartner skall avbokningen ske via dem. Observera också att deras avbokningsregler kan vara avvikande.

Med avbeställningsskydd...

Vid avbokning med avbeställningsskydd när det är:

 • 21 dagar eller mer kvar till ankomst behåller vi 350/450/550 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet).
 • 20-0 dagar kvar till ankomst och du kan uppvisa giltigt intyg behåller vi 350/450/550 kr (vilket motsvarar avgiften för avbeställningsskyddet).
 • 20-0 dagar kvar till ankomst och du ej kan uppvisa giltigt intyg behåller vi hela det inbetalade beloppet.

Vad gäller om jag vill flytta min bokning?

 • Med avbeställningsskydd erbjuds även fri ombokning fram till 21 dagar före ankomst, i mån av plats och till gällande prislista.
 • Vid byte till billigare period utgår ingen återbetalning av mellanskillnaden.

Vad gäller om jag vill avboka och inte har ett avbeställningsskydd?

Vid avbokning utan avbeställningsskydd när det är:

 • 60 dagar eller mer kvar till ankomst behåller vi anmälningsavgiften (50% av hyresbeloppet).
 • 59-0 dagar kvar till ankomst behåller vi hela det inbetalade beloppet.