Har du vandrat på Södra Kungsleden? Ett bra val nu i sommar!
Många tror att Kungsleden bara sträcker sig från Hemavan till Abisko, men det är egentligen den Norra Kungsleden. Den Södra går från SkiFOOD, Transtrand i Sälen till Storlien.

Södra Kungsledens sträckning

Det är ca. 20 mil mellan Transtrand och Härjedalsgränsen som är den Södra Kungsledens officiella sträckning. Gränsen går dock rakt igenom ett fjällområde och det är ett ganska knepigt ställe att avsluta en vandring på, så de flesta som går leden väljer därför att avsluta vandringen i Grövelsjön efter ca. 18 mil, eller så fortsätter man hela vägen upp till Storlien, totalt ca. 36 mils vandring.

Södra Kungsledens historia

På 1970-talet fanns ambitionerna att utöka Kungsleden (som går mellan Abisko och Hemavan) till att sträcka sig genom hela den svenska fjällkedjan. Det visade sig dock vara svårt, men projektet mynnade ändå ut i bildandet av Södra Kungsleden. Den sträcker sig från Transtrand, där Sveriges sydligaste riktiga fjäll ligger, upp genom Dalafjällen till gränsen mot Härjedalen, som ligger nära Grövelsjön.

Ingen trängsel & stress...

Södra Kungsleden är relativt okänd och få vandrar denna led. Bland tyskar verkar den vara mer känd än här hemma i Sverige. Det finns nämligen en populär vandringsguidebok i Tyskland som beskriver båda Kungslederna, den norra och den södra. Tyskarna har därmed tillgång till betydligt mer information om leden än vad som finns på svenska. I den tyska guideboken innefattar Södra Kungsleden även den vidare sträckningen genom Härjedalen- och Jämtlandsfjällen upp till Storlien, så de tyskar som vandrar här menar ofta hela sträckningen Transtrand- Storlien när de pratar om Södra Kungsleden.


Ledbeskrivningar

Södra Kungsleden

1; Klicka här för information om sträckningen->  Högfjällshotellet - Källfjället

2; Klicka här för information om sträckningen->  Källfjället - Närfjällsstugan

3; Klicka här för information om sträckningen->  Närfjällsstugan - Görälven