Svenska Turistföreningen (STF Vandrarhem) är en fantastisk svensk ideell förening, som vi på SkiFood sympatiserar med, älskar och har som mål & vision att bli en del, i Sälen, av. Svenska Turistföreningen (STF) bildades 1885 med syftet att utveckla och underlätta turism, framförallt sådan turism som bygger på natur- och kulturupplevelser. Deras syfte känner vi väl igen oss i.

Föreningens motto är "Känn ditt land!".

Svenska Turistföreningen (STF) är en medlemsorganisation, och hade år 2016, 241 672 medlemmar. Den idkar affärsdrivande verksamhet i ett helägt dotterbolag med 213 franchise-vandrarhem/hotell, åtta fjällstationer och 45 fjällstugor. Alla vandrarhem/hotell, förutom fem stycken, drivs alltså av franchisetagare.

Källa: Wikipedia


Svenska Turistföreningens verksamhet är basen för att uppnå STF:s mål:

"Att vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige, baserat på långsiktig och hållbar utveckling".

Svenska Turistföreningens, STF:s demokratiska bas

Mellan år 1981 och 2010 utgjorde kretsarna Svenska Turistföreningens, STF:s demokratiska bas, och dessa utsåg vid sina årsmöten STF-medlemmarnas ombud till föreningens högsta beslutande organ, riksstämman. Sedan 2010 utses medlemmarnas ombud till riksstämman genom ett direktval på webben. Vid riksstämman 2012 ändrades STF:s stadgar som rörde kretsarna. Dessa bytte namn till lokalavdelningar. De är nu cirka 60 till antalet. Det blev sedan varje medlems val att bli medlem i en eller flera lokalavdelningar efter eget önskemål, eller att bara vara med i STF utan lokalavdelningstillhörighet.

STF har cirka 200 anställda, varav cirka 40 arbetar på kansliet i Stockholm. Övriga arbetar på de anläggningar som STF driver i egen regi. Det dagliga arbetet leds av en generalsekreterare. Under högsäsongen, på vintern och sommaren, arbetar ytterligare cirka 400 säsongsanställda. STF omsatte 2011 cirka 280 miljoner kronor.

Än så länge omsätter SkiFoods Vandrarhem inte nog mycket, för att det ska vara ekonomiskt försvarbart för oss att bli en av deras Frainchisetagare. Men vi försöker leva upp till deras standard, måtto och hållbarhetstänk. Om du också gillar det du nu läst, tveka då inte att boka din vistelse hos oss i Transtrrand och Transtrandsfjällen (Sälenfjällen). Då hjälper du oss att komma ytterligare en bit på vägen mot vårt mål.

Bokningen på SkiFood